Διάφορα Άρθρα

Ηλεκτρονικά οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία

Ηλεκτρονικά οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το 2020-2021.

Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνονται στα δημόσια νηπιαγωγεία οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι γονείς των νηπίων και προνηπίων θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, με βάση την διεύθυνση κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 15 μαΐου έως τις 30 μαΐου, όπως προβλέπει σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνετε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά και στην λειτουργία εκπαιδευτικών δομών.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων :

Οι γονείς / κηδεμόνες, κατά την είσοδο τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία ( πρώτη εγγραφή) της ενιαίας ψηφιακής πύλης (gov.gr ) αυθεντικοποιούνται με την χρήση κωδικών και διαπιστευτηρίων της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων δημόσιας διοίκησης του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης (taxis.net). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από αίτημα των γονέων / κηδεμόνων του νήπιου.

Στην αίτηση θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία :

Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή ( όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης)

Η ηλεκτρονική υπηρεσία (πρώτη εγγραφή) διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα ( μητρώο πολιτών ) και (my school ) και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες  έναν κατάλογο με τέκνα που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε κατάλληλη ηλικία για εγγραφή στο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι ήδη συμπληρωμένα και απλά επιλέγουν ποίο τέκνο/τέκνα για τα οποία θέλουν να υποβάλουν αίτηση.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου και να τεκμηριωσουν τη σχέση κηδεμονία, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισεις επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ηλεκτρονική μορφή.

Τη διεύθυνση κατοικίας τους την οποία θα τεκμηριώσουν με ανάρτηση σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο) ,μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο πρόσφατο δημόσιο έγγραφο που να αναγράφει τη διεύθυνση κατοικίας.

Τα στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχουν. Αν επιθυμούν την φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής.

Τα στοιχεία των συνοδών κατά την προέλευση και αποχώρηση προς και από την σχολική μονάδα, και παράλληλα επιλέγουν τη δήλωσει (υποβάλλοντας αυτήν την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για τα παραστατικά που απαιτείται να προσκομίσουν κατά την διέλευση τους στην σχολική μονάδα.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί γονική επιμέλεια του τέκνου του οποίου αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα. Μετά την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής αίτησης τους για την πορεία της.

Δείτε όλες τις πληροφορίες στο σχετικό ΦΕΚ

Πηγή : www.mothersblog.gr

Photo by Jerry Wang on Unsplash